Copyright: Betonrenovatie Nederland
Gevestigd in: Waalre en Eindhoven • Kantoor: Emmastraat 31, 5583 BL Waalre
T 040 - 222 07 67 • E info@betonrenovatienederland.nl


Kelderafdichting

Iedereen beschouwt het als een ramp als optrekkend vocht of wateroverlast zijn bezit aantast. De kelder
kan niet gebruikt worden omdat er water in staat of alles wat er in de kelder wordt opgeslagen gaat binnen
de kortste keren schimmelen, en dan hebben we het nog niet eens over de daarboven liggende vloer die
aangetast kan worden of wat voor invloeden dit op uw gezondheid kan hebben. Betonrenovatie Nederland
heeft zowel de oplossing voor preventieve afdichting in de nieuwbouw als met afdichting van binnenuit in
bestaande kelders of vertrekken.

Preventieve afdichting
Advies over preventieve kelderafdichting is nodig voordat u een kelder gaat bouwen.
Uw plan om een kelder te bouwen heeft natuurlijk een doel. Of u wilt er iets in opbergen of u wilt er iets in
gaan doen. In beide gevallen is het jammer als u na een paar jaar erachter komt dat de ruimte niet meer
te gebruiken is wegens vochtoverlast.

Hoe goed er ook gebouwd wordt, hoe waterdicht er ook gebouwd wordt door de loop van de jaren zal de
constructie bloot komen staan aan invloeden van allerlei aard. Wat te denken van spanningen in de bodem
b.v. door aanleg van infrastructuur in de buurt, dalen of stijgen van de grondwaterspiegel en constructieve
krachten van de bovenliggende bouw. Aangezien kelders vaak voor een groot deel onder maaiveld gebouwd
worden kunnen ook temperatuurverschillen tussen binnen en buiten/boven en onder oorzaak zijn van schades
die pas later zichtbaar/merkbaar worden. Vocht kan dan binnendringen door haarscheuren, krimpscheuren,
dilatatievoegen die gaan lekken, door kleine constructieve afwijkingen en de kimnaad (aansluiting wand/vloer).
U kunt daarom in de bouwfase kiezen voor het Prof Afdichting K2 Remmers systeem. Een elastische en duurzame afdichting.
Prof Afdichting K2 is een zeer visceuse coating op basis van een rubberbitumenemulsie. Het materiaal is vrij van kwaliteitsverminderende vulmiddelen en daardoor zeer voordelig in gebruik.
Verder is Prof Afdichting K2 wortelvast, weerbestendig en tegen natuurlijke agressieve inwerking vanuit
de bodem bestand.

Afdichting van binnenuit
Soms is er geen anderen mogelijkheid dan dat de kelder geheel van binnenuit behandeld wordt.
En als we zeggen
'geheel' dan bedoelen we ook geheel. Alle oude stuclagen op de wanden worden verwijderd.
Vervolgens wordt de kimnaad (wand-/vloeraansluiting) blootgelegd. Dan wordt de gehele kelder grondig
gereinigd en grote gaten worden dichtgezet met een waterdichte mortel. Lopende waterlekkages worden
onder hoge druk geïnjecteerd met een polyurethaan hars. Dan begint het lagen systeem. D.w.z. een laag
om bouwschadelijke zuren en zouten tegen te gaan, vervolgens 3 flexibele waterdichte lagen op alle wanden
en kimnaad met daaroverheen een harsgemodificeerde mortel voor een goede hechting van de laatste laag
de saneermortel (een vochtregulerend stucwerk). Na onze werkzaamheden heeft u een gegarandeerde
droge kelder die weer voor alle doeleinden gebruikt kan worden met nog eens 10 jaar garantie.Kelder oude situatie
 

Eerste afdichtingslaag met Sulfatex mortel (slurrylaag)


Tweede en derde afdichtingslaag (slurrylaag)


Tweede en derde afdichtingslaag (slurrylaag)


Een gedeelte van de vloer wordt verwijdert om
bij de kim te komen
 

Een gedeelte van de vloer wordt verwijdert om
bij de kim te komen


Om de 10 cm. worden in de deels kaalgemaakte
wand/vloer gaten geboord
 


Injecteren onder lage druk om een horizontale
afdichting te verkrijgen


De kim wordt dichtgezet met een waterdichte mortel
 


Het aanbrengen van een slurrielaag


Het aanbrengen van een tweede slurrielaag


Het resultaat na drie lagen slurrie


De wand kaalgemaakt tot gezonde ondergrond
 

Kim behandeld en een eerste laag is gezet


Het riool isweggewerkt en 3 lagen mortel opgezet


De kelder is gestuct en klaar voor de afwerking