Copyright: Betonrenovatie Nederland
Gevestigd in: Waalre en Eindhoven • Kantoor: Emmastraat 31, 5583 BL Waalre
T 040 - 222 07 67 • E info@betonrenovatienederland.nl


Graffiti verwijderen

Sinds verf in spuitbussen overal te koop is vind je op allerlei muren, tunnels, bruggen ed. graffiti. Niets houdt
graffiti kunstenaars tegen. In enkele minuten laten ze hun visitekaartje achter. Wat rest voor u is een bv.
Een ontsierde gevel. Het verwijderen van verflagen en of graffiti wordt d.m.v. Torbo vochtstralen op een
milieuvriendelijke wijze uitgevoerd. Door de ondergrond te behandelen met een anti graffiti impregnering
wordt het verwijderen van de graffiti vergemakkelijkt en zal de ondergrond minder of niet beschadigen. 
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om baksteenmetselwerk te voorzien van een anti-kladlaag.
Belangrijk hierbij is dat deze laag een dampopen karakter heeft, anders zal zakwater zich achter deze
laag ophopen, wat tot afbladderen van de laag of schade aan de steen kan lijden. Indien een onvoldoende
dampopen systeem wordt gebruikt is het noodzakelijk om boven de beschermingslaag een waterkering in
het metselwerk op te nemen ter voorkoming van zakwater achter de anti graffiti laag.

Wij hebben voor deze doeleinden professionals in dienst en zeer geschikte producten die ook nog eens
gemakkelijk te verwerken zijn. Hierdoor kunnen wij u een betaalbare oplossing bieden.


De situatie vóór het verwijderen
 

De situatie na het verwijderen


De situatie vóór het verwijderen
 


De situatie vóór het verwijderen


De situatie na het verwijderen
 

De situatie na het verwijderen


Voorbeeld van graffiti
 


Voorbeeld van graffiti