Copyright: Betonrenovatie Nederland
Gevestigd in: Waalre en Eindhoven • Kantoor: Emmastraat 31, 5583 BL Waalre
T 040 - 222 07 67 • E info@betonrenovatienederland.nl


Betonvloercoating

Vloeren zijn veelal samengesteld uit meerdere lagen en zijn er in een brede variatie van materialen.
Zowel bij aanleg als bij herstel zijn daarom verschillende benaderingen nodig en mogelijk.

Het uitgebreide coatingprogramma van Betonrenovatie Nederland bestaat uit:

• Coaten van vloeren
• Vloerherstel
• Egaliseren van vloeren
• Herstel en aanbrengen van (dilatatie-) voegen
• Aanbrengen van anti- corrosielagen

Dit programma kan zowel ingezet worden bij problemen met vloeren als bij vernieuwing wegens verandering
van wensen en eisen.

Coaten van vloeren
In veel gevallen bestaat de opbouw van een bedrijfsvloer uit:

• Een gelijkmatige en verdichtte ondergrond
• Een dekvloer
• Betonvloer

Op de betonplaat komen de afwerklagen, zoals de beschermende coatings. Deze bestaan meestal uit een
meerlaags systeem, van grondlaag tot chemicaliën resistente laag, en een slijtvaste toplaag.

Eisen en mogelijkheden
De afwerking van vloeren is specialistenwerk. Bij het gebruik van coatings op vloeren dient rekening te
worden gehouden met de eisen die aan de opbouw van de vloer worden gesteld. Deze eisen kunnen worden
onderscheiden in:

• Eisen aan de sterkte van de vloer: treksterkte, druksterkte, type belasting van de vloer.
• Gebruikseisen aan de toplaag: vloeistof dichtheid, slijtvast, anti-slip, milieubeschermend, decoratief, enz.
• Eisen aan de condities tijdens het aanbrengen. Daarbij kan gedacht worden aan droogtijden, stofvrije
applicatie, arbo-eisen, enz.

Daarnaast zijn er ook eisen aan de conditie van de ondergrond. Een goede ondergrond is bijvoorbeeld van
belang voor het voorkomen van osmose, als er ter plaatse van het betonoppervlak nog in water oplosbare
stoffen aanwezig zijn op het moment van aanbrengen van de coating. Daardoor ontstaat de kans op
blaasvorming onder de coating. Het voorbehandelen en aanbrengen van de te gebruiken coating dient
daarom door specialisten te worden uitgevoerd.

De te stellen eisen zijn dus in hoge mate afhankelijk van het te verwachten gebruik. Gaat het om een vloer
van een kantoor, een parkeergarage of een fabriekshal; in elke situatie gelden andere wensen en eisen.

Middelen
De gebruikte middelen zijn op die eisen afgestemd en bestaan over het algemeen uit een bindmiddel,
pigment, vulstoffen, hulpstoffen en oplos- en verdunningsmiddelen. Ze worden vaak onderscheiden naar
het type bindmiddel, terwijl de gebruikte oplosmiddelen uit milieuoverwegingen van belang kunnen zijn.
Er wordt veel gebruik gemaakt van coatingsystemen op basis van polyurethaanharsen of epoxyharsen.

Methoden
Ook de methode is afhankelijk van de toepassing, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit:

• Ondergrond gereed maken (egaliseren, gronden, primers, enz.)
• Eventueel wapeningsdoeken en filterlagen aanbrengen.
• Coaten
• Polijsten en reinigen

Keuze: bij het bepalen van de definitieve keuze van coating, is tenslotte ook het kostenaspect van belang.
Laat u daarom door een specialist informeren; Betonrenovatie Nederland is zo'n specialist, die u bij de keuze
en bij de uitvoering van dienst kan zijn.

Vloerherstel
Betonrenovatie Nederland, de probleemoplosser, wordt in veel gevallen ingeschakeld indien schade
geconstateerd is. Schade aan vloeren kan veelzijdig zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan:

• Losse en beschadigde dekvloeren van velerlei materialen.
• Scheuren in vrijdragende vloeren.
• Scheuren in niet vrijdragende vloeren.
• Oneffenheden in vloeren.
• Slijtage of stofvorming.
• Lekkende vloeren.
• Verouderde kitvoegen.

Daarnaast kan er behoefte zijn om de bovenlaag van vloeren te wijzigen door veranderd gebruik of de
stabiliteit van een vloer te verbeteren.

Herstelmogelijkheden
De start bij Betonrenovatie Nederland is veelal de visuele inspectie. Het eindresultaat een veilige en duurzame vloer.
We hebben niet alleen kundige en gemotiveerde medewerkers, maar we beschikken ook over een scala aan
technieken en methoden om problemen te analyseren en op te lossen.
Een greep uit de methoden:

• Coaten (bijvoorbeeld scheuroverbruggend)
• Injecteren
• Lijmen
• Kitten
• Gieten
• Egaliseren

Egaliseren van vloeren
Het vloercoating programma van Betonrenovatie Nederland kan goed ingezet worden om oneffen vloeren te egaliseren.
Ook onder afschot indien gewenst. Voor het verlijmen van losse dek- en tegelvloeren zijn speciale technieken beschikbaar.

Herstel en aanbrengen van (dilatatie-) voegen
Vrijwel alle vloerdelen zijn ter gevolge van temperatuur schommelingen onderhevig aan rek of krimp. Indien
de delen onvoldoende kunnen toegeven aan dit verschijnsel ontstaan (grote) spanningen, die kunnen leiden
tot scheurvorming, oneffenheden en andere schade. Daardoor kunnen ook schadelijke stoffen intreden,
zoals vocht en zuren, met alle gevolgen van dien. Het aanbrengen of herstellen van de juiste voegen en
dilataties ondervangt dit probleem. Uiteraard moet het daarvoor ingezette materiaal voldoen aan de eisen die
aan de constructie zelf ook gesteld worden. Betonrenovatie Nederland heeft meerdere oplossingen in haar
pakket. Zelfs voor onderwater toepassingen, bestrating en zwembaden. Dilatatievoegen, lintvoegen, chemisch
bestendige voegen en afdichtingsvoegen.

Aanbrengen van anti- corrosielagen
Om vloeren te beschermen tegen corrosie van de eventuele wapening, worden ze vaak geïmpregneerd.
Vocht kan dan niet vanaf de toplaag in de vloer dringen tot aan de wapening. Veelal worden deze systemen
geïntergreerd in de hierboven genoemde coatings.